V primeru bolezni ali poškodbe psa poiščemo pomoč pri veterinarskih ambulantah. Če so poškodbe ali bolezen nastale v času oskrbe v hotelu in ni posledica predhodne bolezni ali poškodbe, stroške zdravljenja krije podjetje. V kolikor se ugotovi, da stranka ni opozorila oskrbnika na morebitne posebnosti psa(npr. dietna hrana, zdravstvene težave, agresivnost, vedenjske motnje…) in niso posledica malomarnosti oskrbnika, stroške krije lastnik sam. Stranka na dan odhoda iz hotela, psa naj pregleda.